ارسال شکایات

شما می توانید شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را ثبت نمایید. پیام شما به طور مستقیم توسط مدیریت بررسی می شود . نتیجه در اسرع وقت از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

شما برای ما ارزشمند است.
  • در صورت تمایل جهت پیگیری بیشتر، تلفن همراه خود را درج نمایید.
  • جهت ارسال شکایت درباره ی پرونده، لطفا شماره ی پرونده ی خود را ذکر نمایید.

keyboard_arrow_up